Sønderborg Lokal TV er den eneste station i Sønderjylland med sendetilladelse på kanal SYD

Sønderborg Lokal TV er af Kulturstyrelsen valgt som den ene af de 35 lokal TV-stationer, som i fremtiden skal producere lokale TV-programmer i Danmark. Sønderborg Lokal TV er den eneste station i Sønderjylland, som kommer til at producere programmer til kanalen SYD.

- Kulturstyrelsen yder Sønderborg støtte med godt 17.000 kr. om ugen til lokal TV, og sammen med støtte fra andre samt medlemskontingenter betyder det, at Sønderborg Lokal TV nu kan ansætte personale til sammen med forhåbentlig rigtig mange frivillige at producere meget mere TV fra Sønderborg.

Programmerne vises i første omgang på SYD-kanalen og derefter på andre kanaler, f.eks. på DOA (Den overordnede Antenneforening), oplyser Tage Skott, som både er formand for Sønderborg LokalTV og DOA.

- Sønderborg Lokal TV har forpligtet sig til at producere programmer inden for genrerne nyheder, aktualitet, kultur, musik og øvrige programmer. Det samlede program-udbud, som har ført til Kulturstyrelsens godkendelse, har Kristian Pallesen, tidligere kommunikationschef i Sønderborg Kommune, udarbejdet i samarbejde med den øvrige bestyrelse. Den journalistiske tilgang til programvirksomheden er en forudsætning for at lykkes med Lokal TV, fastslår Tage Skott.

Inviterer til samarbejde

Kulturstyrelsen har tildelt fem sendetilladelser i Kanal SYDs dækningsområde. Ti havde søgt, herunder Aabenraa Lokal TV, TV Mojn og Sønderborg lokal TV, og fem skulle fravælges. Det ramte Aabenraa og TV Mojn. Og Sønderborg Lokal TV har fremover ansvaret for grænselandets lokal TV på TV Syd-kanalen.

Tage Skott vil på det næste bestyrelsesmøde i Sønderborg Lokal TV lægge op til, at alle i grænseregionen, som beskæftiger sig med TV-produktion, bliver inviteret til samarbejde med henblik på at professionalisere arbejdet med TV-produktion i hele landsdelen.

- Det er sådan, at Sønderborg Lokal TV har pligt til at købe nogle af TV programmer udefra, og det giver mulighed for, at andre – mod betaling – også kan producere Lokal TV. Vores ambition er at styrke TV-produktionsmiljøet i Sønderjylland arbejde for, at hele grænseregionen er synlig på SYD kanalen, fastslår Tage Skott.